Съобщения

Достъп до училищния двор в неучебно време

Уважаеми съграждани, родители, ученици,

Предвид усложнената епидемиологична обстановка, с грижа за Вашето и на Вашите деца здраве и безопасност, Ви информираме, че считано от 14.09.2020 г., дворът на училището ще бъде затворен в неучебно време (преди и след часовете), събота и неделя.

Надяваме се на разбиране и толерантност.

От ръководството