Съобщения

Допуснати кандидати за събеседване за длъжностите: учител по Немски език, Биология и ЗО

На вниманието на кандидатите за свободни работни места за длъжностите: учител по Немски език, Биология и ЗО и учител в ГЦОУД!

За длъжност учител по Немски език – допуснати са всички кандидати. Събеседването ще се проведе на 11.09.2020 г. от 14:00 ч.

За длъжност учител по Биология и ЗО – допуснати са всички кандидати. Събеседването ще се проведе на 11.09.2020 г. от 14:00 ч.

Забележка: По изключение, ако кандидатите нямат възможност за явяване на посочената дата, може да се явят на 14.09.2020 г. от 13:30 ч.