Дейности

Добрите сърца творят добри дела

Вече 10 години учениците от СУ „Св. П. Хилендарски“, Пловдив  подкрепят инициативата на сдружение „Съзидание – 2012“. Благотворителните Коледни базари се съчетават със заключителния етап на акция „ Жълти стотинка“. 

Вдъхновени от идеята да помогнат на свои връстници учениците, подкрепени от учители и родители, даряваха жълтите си стотинки и не само жълтите. Идеята е добила такава популярност, че родители носят дарени от колегите им монети в училище. Малки и големи се включват в инициативата.

В резултат на това са събрани и дарени монети на стойност – 725 лв.

Най-голям принос за това имат:

  • ІІІд клас предали 266.33 лв.,
  • ІІІг – 94,64 лв.,
  • Vд събрал в ПЕ 119,81 лв.,
  • VІІа – 37,12 лв.,
  • ІVа – 25,16 лв.,
  • Vб – 16,29,
  • ІХб – 15,65 лв.,
  • VІІІв – 8,39 лв.,
  • ХІг, Ха  класове.

Благодарим Ви деца и родители с добри сърца за вашата отзивчивост и съпричастност!