ДейностиТържества

Дипломиране на Випуск 2021 г.

Дипломира се един прекрасен випуск!
Випуск 2021 г.  зеавърши със среден успех мн. добър 5.25.
Най-висок успех постигна 12а клас – мн. добър 5.44, следвани от 12б – мн. добър 5,24; 12в – мн. добър 5,23; 12 г. – мн. добър 5,10.
Резултати от ДЗИ след година в онлайн обучение:

БЕЛ – добър 4.45.
Английски език – мн. добър 5,30;
Химия – мн. добър 4,97;
Философия – мн. добър 4,57;
Математика – мн. добър 4,56.

Отличните на випуска са 12.

Златен медал получи отличника на випуска Мария Цачева от 12б клас, която завършва с отличен 5,92.
Сребърни медали – Калин Михайлов от 12в клас за отличен успех 5.84 и Стела Боянова от 12б кл. с отличен 5.82. Общо 12 са отличници получиха почетна грамота.
Общо 16 възпитаници на училището са наградени с почетни грамоти за принос към  спортни постижения, реализирани с училищните волейболни и футболни отбори.

На добър час!

u4avplovdiv.com