Дейности

Дигитален иновационен лагер

На 19 и 20 февруари 2021 г. се проведе национален финансов иновационен лагер със състезателен и обучителен характер за ученици, обучаващи се по програма “Учебна компания”. Двудневната инициатива се проведе през онлайн платформата Zoom.

Иновационният лагер развива предприемаческите нагласи и мотивира учениците да развият своята иновативност и креативност. Подпомагат се участниците в учебните компании да повишат своята финансова грамотност, да подобрят своите умения за работа в екип и ефективна комуникация.

В рамките на дигиталния иновационен лагер учениците работиха върху казус по актуална тематика, като бяха предварително разпределени в екипи по 6-7 души  във виртуални класни стаи. Всеки екип получаваше менторска подкрепа от доброволци, които от позицията на своя личен и професионален опит бяха в помощ за решение на казус, свързан с реалността и бизнеса, за да се оформят финалните презентации пред жури.

Нашето училише бе представено от Тамер Чакъров ученик от 10. в клас. Като част от екип “Иноватори”, в който работи и представи решение, се класира на второ място. Екипът получи двумесечен абонамент за Storytel и сертификат за класиране.

Удовлетворени сме от достойното представяне на нашите ученици.

Преподавател: Румяна Алексиева