понеделник, декември 11, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Дейности

Ден на Ученическото самоуправление

За поредна година на 04.05.2017 г. в нашето училище бе организиран ден на ученическото самоуправление. Той бе открит от директора г-н Къртев, г-жа Джонгарова – заместник-директор  и г-жа Дингилска- педагогически съветник в присъствието на учениците пожелали да участват в ученическото самоуправление. Всеки отговорно и сериозно прие своята длъжност. Бяха излъчени 3 радиопредавания от учебна компания ViralNation99, която се погрижи и за доброто настроение на учениците през междучасията.

Обявен бе и конкурс свързан  с  Европейската седмица на младежта и наскоро стартиралия Европейски корпус за солидарност. Спечелилите получиха интересни награди. Денят приключи отново със сбирка на всички ученици, които споделиха очакванията и впечатленията си от целия ден. Предложени бяха много идеи за промяна и улесняване работата на ученици и учители.

Закриването отново бе в ръцете на г-н Къртев, който успя с думите си да мотивира всички ученици, че те са промяната и бъдещето на училището.