понеделник, декември 4, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Дейности

Ден на ученическото самоуправление

Учениците от 7 д клас се включиха с ентусиазъм в Деня на ученическото самоуправление. След
биенето на звънеца в часа по английски език в ролята на „преподаватели“ влязоха двамата
ученици – Гавраил Димитров и Петя Раева. Петя вложи голямо старание и преподаде новите
думи и текст, а Гавраил я замени, когато стана време за граматика. Ученикът представи
отлично употребата на must, have to, should, като обясни едновременно на български и на
английски. „Учителите“ Раева и Димитров подходиха отговорно и написаха забележка на техен
съученик, който пречеше на протичането на часа.
Учениците разбраха, че не е лесно да си учител и да организираш учебен процес, а тази
професия всъщност е призвание.