понеделник, декември 11, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Дейности

Ден на Ученическото самоуправление

да погледнем по друг начин

9 май е специален ден за всички ученици в училището ни. Специален, защото това е Денят на ученическото самоуправление. В този ден те имат възможност да заемат и изпълняват длъжности като: директор, заместник-директор, педагогически съветник, психолог, медицинска сестра, домакин, счетоводител, технически изпълнител, охрана, хигиенист. Той обединява в сърцата на хората два знаменателни момента от историята на континента – победата над фашизма и създаването на ЕС.

Денят бе открит от директора г-н Къртев и г-жа Джонгарова – заместник-директор. Учениците, пожелали да участват в ученическото самоуправление, отговорно и сериозно приеха своите длъжности. Всеки от тях се постара да внесе  иновативни идеи.

В междучасията звучеше химнът на Европа „Ода на радостта” и песента „Деня на победата”. Денят беше изпълнен с положителни емоции, които не позволиха на напрежението и умората да се отразят на работата.

Денят на самоуправлението завърши с работна среща, на която всеки изказа впечатленията от своята дейност. Предложени бяха разнообразни идеи за промяна и улесняване работата на ученици и учители. „Надяваме се изказаните от нас коментари да дадат отзвук върху работата на нашите учители” – коментираха учениците. „Той бе полезен, както за учениците, така и за учителите” –  отбеляза директорът г-н Къртев.