понеделник, декември 11, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
ДейностиИзяви

Ден на Ученическото самоуправление

Ден на Ученическото самоуправление

смяна на ролите

 

На 9 май за поредна година в училището ни  бе организиран Ден на ученическото самоуправление. Този ден, който обединява в сърцата на хората два знаменателни момента от историята на континента – победата над фашизма и създаването на ЕС, е специален за всички ученици. Те имат възможност да заемат и изпълняват длъжности като: директор, заместник-директор, педагогически съветник, медицинска сестра, домакин, счетоводител, технически изпълнител, охрана, хигиенист.

Денят бе открит от директора г-н Къртев, г-жа Джонгарова – заместник-директор  и г-жа Дингилска – педагогически съветник в присъствието на учители и  учениците, пожелали да участват в ученическото самоуправление. Всеки отговорно и сериозно прие своята длъжност.

Тази година Денят на самоуправлението се проведе под мотото „Европейски съюз. Председателство на България”. Дейностите, посветени на темата, обхващаха цялата седмица. В ЧК бяха представени презентации и филми, излъчени бяха радиопредавания, подреден бе кът с информационни материали, представена бе презентация във фоайето на училището, в учебните часове се обсъждаха различни аспекти на темата.  А в междучасията звучеше химнът на Европа „Ода на радостта” и песента „Деня на победата”. Денят беше изпълнен с положителни емоции, които не позволиха на напрежението и умората да се отразят на работата.

Финалът на ,,работния ден” беше поставен с работна среща, на която всеки изказа впечатленията си от своята дейност. Предложени бяха много идеи за промяна и улесняване работата на ученици и учители. Надяваме се изказаните от нас коментари да дадат отзвук върху работата на нашите учители, коментираха учениците. Те са промяната и бъдещето на училището, отбеляза директорът г-н Къртев.