Дейности

Ден на ученическото самоуправление 08.05.2020


По традиция, в чест на Денят на Европа, в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Пловдив, учениците участват в организирани от тях събития, с които реализират желанието си да създават и ръководят дейностите в училището. И тази година в условията на дистанционното обучение ученици и учители от гимназията показаха, че макар и отдалечени един от друг, могат  да обединят усилията си и да направят възможен един по-различен „Ден на ученическото самоуправление“.

Поздравяваме Ви! 

От ръководството