понеделник, декември 11, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Групи


Списък на групите по проект „Твоят час“
за учебната 2017/2018 година

 1. „Архимед“ – ръководител Боляна Цекова
 2. Преолодяване на обучителни затруднения по математика за 7 клас – ръководител Божана Латева-Панчева
 3. Преодоляване на обучителни затруднения по информатика и ИТ за 10 клас – ръководител Виолета Гуглева
 4. „Питагор“ – преодоляване на обучителни затруднеия по математика за 10 клас – ръководител Дора Стоянова
 5. Преодоляване на обучителни затруднения по история и цивилизация в 12 клас – ръководител Иванка Вълчева
 6. Преодоляване на обучителни затруднения по история и цивилизация в 10 и 11 клас – ръководител Стиляна Тошева
 7. „Аз знам“ – преодоляване на обучителни затруднения по БЕЛ в 7 клас – ръководител Наталия Мацева
 8. „На ТИ с ИТ“ – ръководител Анастасия Николова
 9. „Приказен свят“ – ръководител Теодора Павлова
 10. Клуб „Малките таланти“ – ръководител Антоанета Йошкова
 11. Клуб „Шарена черга“ – ръководител Гергана Ангелова
 12. „Grammar Time“ – ръководител Надежда Габерова
 13. „Чудото на словото“ – ръководител Мирослава Томева
 14. „An English Workshop“ – ръководител Катя Петровска
 15. Преодоляване на обучителни затруднения по български език за 3 клас – ръководител Светлана Харизанова
 16. Преодоляване на обучителни затруднения по математика за 5 клас – ръководител Руско Русев
 17. Преодоляване на обучителни затруднения по бългаски език за 2 клас – ръководител Анелия Ангелова
 18. „Да мислим заедно“ – ръководител Елена Дингилска
 19. Волейбол – момичета – ръководител Буян Михайлов
 20. Волейбол – момчета – ръководител Милена Божакова
 21. Клуб „Млад екскурзовод“ – ръководител Николина Грудева
 22. „Играем и учим английски“ – ръководител Милена Бечковска
 23. Радио „Звънец“ – ръководител Наталия Мацева
 24. „Музикален клуб“ – ръководител Иван Даярски
 25. Преодоляване на обучителна затруднения по математика за 6 клас – ръководител Боряна Цекова
 26. Преодоляване на обучителни затруднения по английски език за 6 и 7 клас – ръководител Елена Вълева
 27. „Мениджърът в действие“ – учебна компаниа – ръководител Румяна Алексиева
 28. „Планинарство“ – ръководител Никола Игнатов
 29. Футбол – ръководител Никола Игнатов
 30. „История за таланти“ – ръководител Елена Бургова
 31. „Балканска кухня“ – ръководител Невена Мирчева
 32. „Ателие по приложни изкуства“ – ръководител Катя Близнакова