събота, декември 9, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Графици


за IІ-ри учебен срок на 2016/2017 г.

  1. График за провеждане на часовете по СИП в начален, прогимназиален и гимназиален етап.
    /виж тук/
  2. График за провеждане на първи и втори час на класа за учениците от гимназиален, прогимназиален и начален етап. /виж тук/
  3. График за провеждане на консултации с учениците в прогимназиален етап /виж тук/
  4. График за провеждане на допълнителен час по ФВС /виж тук/
  5. График за дежурствата на преподавателите /виж тук/