График на часовете


За учебната 2018/2019 година учебните занятия ще се провеждат по посочения график, като учебните занятия за I, II, III и от V до VIII клас ще се провеждат в една смяна, а останалите класове – IV и от XI до XII ще се провеждат в обратната смяна.

На 18.09.2018 г. първа смяна ще учат I, II, III и от V до VIII клас.