вторник, септември 26, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

График на ИУЧ и ФУЧ


I срок

График за факултативните учебни часове в начален и прогимназиален етап (виж тук)

График за факултативните учебни часове в гимназиален етап:

ГРАФИЧНИ ТЕХНИКИ И ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН – ФУЧ (виж тук)

КИБЕРСИГУРНОСТ – ФУЧ (виж тук)

II срок

График за факултативните учебни часове в начален етап (виж тук)

График за факултативните учебни часове в прогимназиален етап (виж тук)