събота, декември 9, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

График на часовете по спортни дейности

I срок

График на учебните часове по спортни дейности в начален етап (виж тук)

График на учебните часове по спортни дейности в прогимназиален етап (виж тук)

График на учебните часове по спортни дейности в гимназиален етап (виж тук)

II срок

График на учебните часове по спортни дейности в начален етап (виж тук)

График на учебните часове по спортни дейности в прогимназиален етап (виж тук)

График на учебните часове по спортни дейности в гимназиален етап (виж тук)