График за провеждане на ЧК

II срок

 

График за провеждане на ЧК начален етап (виж тук)

График за провеждане на ЧК прогимназиален етап (виж тук)

График за провеждане на ЧК гимназиален етап (виж тук)

I срок

График за провеждане на ЧК начален етап (виж тук)

График за провеждане на ЧК прогимназиален етап (виж тук)

График за провеждане на ЧК гимназиален етап (виж тук)