График за консултации

I срок

График за консултациите в начален етап (виж тук)

График за консултациите в прогимназиален етап (виж тук)

График за консултациите в гимназиален етап (виж тук)