понеделник, декември 11, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Съобщения

График за провеждане на изпитите за учениците от 12 клас – СФО / от минали години/през месец август

1/ 21.08.2019г. – Математика/ЗИП/ – 9.00 ч. каб.21
2/ 22.08.2019г. – Фирмено право – 9.00 ч. каб.21
3/ 23.08.2019г.- Счетоводство на фирмата – 09.00 ч. каб. 21