понеделник, декември 4, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Ваканции и неучебни дни

Ваканции и неучебни дни за учебната 2023/2024 година:

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл.  есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл.  коледна
03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. – междусрочна
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за I – XI клас
05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за XII клас

Неучебни дни:

17.05.2024 г. – задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
20.05.2024 г. – втори задължителен държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
19.06.2024 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII
21.06.2024 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII  

Начало на втория учебен срок на учебната 2023/2024година:

06.02.2024 г.  I – XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2023/2023 година:

13.05.2024 г. – XII клас (13 учебни седмици)
29.05.2024 г. –  І – III клас (14 учебни седмици)
14.06.2024 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
28.06.2024 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)

Училищни празници:

27.10.2023 г. –  Патронен празник на училището

02.05.2024 г. – Ден на таланта

16.05.2024 г. –  Спортен празник

 

Национални и официални празници:

22.09.2023 г. – Ден на независимостта на България;
24-26.12.2023 г. – Коледа;
1.01.2024 г. – Нова година;
3.03.2024г. – Ден на Освобождението на България – национален празник;
1.05.2024 г. – Ден на труда и на международната работническа солидарност;
6.05.2024г. – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия;
24.05.2024 г. – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост;