Ваканции и неучебни дни

Ваканции и неучебни дни за учебната 2021/2022 година:

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл.  есенна
24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл.  коледна
01.02.2022 г. – междусрочна
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.  пролетна за I – XI клас
07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.  пролетна за XII клас

Неучебни дни:

18.05.2022 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
20.05.2022 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
25.05.2022 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
14.06.2022 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас
16.06.2022 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас 

Начало на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

04.02.2022 г. – I – XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

14.05.2022 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2022 г. –  І – III клас (14 учебни седмици)
15.06.2022 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2022 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)

Училищни празници:

29.10.2021 г. – Патронен празник на училището

29.05.2022 г. – Ден на таланта

19.05.2022 г. – Спортен празник

Национални и официални празници:

22.09.2021 г. – Ден на независимостта на България;
24-26.12.2021 г. – Коледа;
1.01.2022 г. – Нова година;
3.03.2022 г. – Ден на Освобождението на България – национален празник;
1.05.2022 г. – Ден на труда и на международната работническа солидарност;
6.05.2022г. – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия;
24.05.2022 г. – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост;