Съобщения

Важно!

Уважаеми родители,
Информирам Ви, че в изпълнение на Решение №РД-20-181/23.11.2020 г. на Областния
оперативен план за периода 24.11.-06.12.2020 г. учениците от V-XII клас ще се обучават от
разстояние в електронна среда. За следващи промени ще Ви информираме своевременно.
От ръководството