Съобщения

Важна информация

Уважаеми  ученици, учители и родители, 

Информираме ви, че педагогическият съветник и психологът  на училището са на ваше разположение за оказване на психологическа и методическа подкрепа. 

За връзка с пед. съветник / Елена Дингилска/ използвайте ел. поща: elena.dingilska@paisii.info и  тел. номер: 0879 812 694.

За връзка с психолога /Галя Генева/ използвайте ел. поща:  galya.atanasova@paisii.info и тел. номер: 0878 688 993.