Дейности

Без листове и химикали в час!

Днес учениците от 5а клас направиха първия си електронен тест по английски език с помощта на г-жа Ива Дикова. Въвеждането на иновационни методи и технологии на преподаване и изпитване в часовете по английски език изключително мотивира учениците и учителите. С използването на електронната дъска те се забавлаяват и учат едновременно по съвременен и интересен начин.

Използване на електронната дъска в час по английски език с г-жа Катя Петровска.