Администрация

РОСИЦА ТОДОРОВА
– главен счетоводител
СТОЯН БИМБАШЕВ
– счетоводител
ТЕОДОРА ХРИСТОВА
– технически изпълнител
МИЛЕНА ВЕЛИКОВА
– касиер-домакин