Администрация


РОСЕН СЪБЧЕВ
– заместник-директор административно-стопанска дейност
РАДКА ГАВРАИЛОВА
– главен счетоводител
МАРИЯ НЕШЕВА
– счетоводител
ТЕОДОРА ХРИСТОВА
– технически изпълнител
СВОБОДА БОГОЕВА
– завеждащ административна служба
МИЛЕНА ВЕЛИКОВА
-касиер- домакин