Администрация

 РОСИЦА ТОДОРОВА
               – главен счетоводител
ЗОРНИЦА КРЪСТЕВА
             – експерт ТРЗ
ЙОАНА КОВАЧЕВА
            – технически изпълнител
 МИЛЕНА ВЕЛИКОВА
            – касиер-домакин