понеделник, декември 4, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Административни услуги по електронен път

Във връзка с епидемиологичната обстановка и за улеснение на родителите, училището въвежда административни услуги. Полълнени и сканирани документи от заявителите може да се изпращат на електронната поща на училището: info-1690154@edu.mon.bg

 1. Заявление за записване на ученик в училището (виж тук)
 2. Заявление за преместване на ученик (виж тук)
 3. Заявление за преместване на ученик в чужбина (виж тук)
 4. Заявление за изгубен документ (виж тук)
 5. Заявление за издаване на служебна бележка (виж тук)
 6. Заявление за издаване на служебна бележка за получаване на еднократна помощ за първокласник (виж тук)
 7. Заявление от родител до класния ръководител за отсъствие на ученик от училище по семейни причини (виж тук)
 8. Заявление от родител до директора за отсъствие на ученик от училище по семейни причини (виж тук)
 9. Заявление за записване на ученик във ФУЧ (виж тук)
 10. Заявление за записване на ученик в ИУЧ (виж тук)
 11. Заявление за записване на ученик в спортни дейности (виж тук)
 12. Заявление за декларирано желание за I-во и II-ро ДЗИ (виж тук)