събота, декември 9, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Изяви

„Treasure Hunt“ в час

Учениците от 6б клас се включиха в играта ‘Treasure Hunt’ в час по английски език с учител Ива Дикова. В рамките на учебния час те търсеха улики, написани на английски, които им подсказваха къде да открият всички части от текст, който накрая трябваше да сглобят и преведат. Победител бе Жълтия отбор.