Oлимпиада по гражданско образование

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици и родители,
Комисията за организиране и провеждане на олимпиадата по гражданско образование, класира за областен кръг проект „ Паисиевци“ на учениците от IV а клас.
Допълнително участниците ще получат информация за датата и мястото на провеждане на областния кърг.
Желаем успех на авторите и реализиране на идеята им.
ОТ КОМИСИЯТА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДАТА ПО
ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ