Oлимпиада „Знам и мога“ резултати

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици и родители,
На адрес  https://www.sofrony.net/ – сайт на СУ „Софроний Врачански“ – гр. Пловдив ще можете да видите резултатите на участниците в областния кръг олимпиадата „Знам и мога“.
Ръководството на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ изказва благодарност на учениците от IV клас, взели участи в олимпиадата за учебната 2021 – 2022 учебна година.
ОТ КОМИСИЯТА ПО ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА „ЗНАМ И МОГА“