Oбщински кръг на олимпиадата по география и икономика

Уважаеми ученици и родители,


На 21.01.2022 г. ще се проведе общински кръг на олимпиадата по география и икономика.
Учениците – участници да се яват в сградата на училището най – късно в 13:15 часа.
Преди започването на олимпиадата и след приключване на олимпиадата, учениците спазват дистанция от 1,5 метра помежду си и не се струпват на групички както в сградата на училището така и в двора и прилежащите на училището територии.
Ученикът влиза в сградата на училището с лично предпазно средство и документ за самоличност.

ОТ КОМИСИЯТА ПО ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ КРЪГ НА
ОЛИМПИАДАТА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА