събота, декември 9, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Съобщения

Oбщински кръг на олимпиадата по английски език

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици и родители,
На 15.01.2022 г. от 9.00 ч. ще се проведе общинският кръг на олимпиадата по
английски език. Учениците участници да се явят в сградата на училището най-късно в
8:45 часа.
Преди започването на олимпиадата и след приключване на олимпиадата учениците
спазват дистанция от 1,5 метра помежду си и не се струпват на групички както в
сградата на училището, така и в двора и прилежащите на училището територии.
Ученикът влиза в сградата на училището с лично предпазно средство и документ за
самоличност.
ОТ КОМИСИЯТА ПО ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ КРЪГ
НА ОЛИМПИАДАТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК