Oбщински кръг на националното състезание „Лаборатория за изкуства“

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици и родители,
На 05.03.2022 г. ще се проведе общински кръг на националното състезание „Лаборатория за изкуства“ . Учениците – участници да се яват в сградата на училището най – късно в 8:45 часа.
Преди започването на олимпиадата и след приключване на състезанието, учениците спазват дистанция от 1,5 метра помежду си и не се струпват на групички както в сградата на училището така и в двора и прилежащите на училището територии.
Ученикът влиза в сградата на училището с лично предпазно средство и документ за самоличност.

ОТ КОМИСИЯТА ПО ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ КРЪГ НА
НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ „ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗКУСТВА“