Oбщински кръг на националната олимпиада по история и цивилизации

Уважаеми родители и ученици,
На 6 януари 2023 г. (петък) ще се проведе общинският кръг на националната олимпиада по история и цивилизации
Начало на олимпиадата – гимназиален етап:
10:00 часа
Начало на олимпиадата – прогимназиален етап:
13.30 часа
Учениците се явяват в училище и заемат местата си съответно в 9.45 часа – гимназиален етап; 13.15 часа – прогимназиален етап.
Успешно представяне!