Oбластен кръг на олимпиадата по философия

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици и родители,
На 06.02.2022 г. ще се проведе областен кръг на олимпиадата по философия в сградата на СУ „П.Кр.Яворов“, гр. Пловдив Учениците – участници да се яват в сградата на училището най – късно в 8:15 часа. Началният час на олимпиадата е 9:00 часа.
Преди започването на олимпиадата и след приключване на олимпиадата, учениците спазват дистанция от 1,5 метра помежду си и не се струпват на групички както в сградата на училището така и в двора и прилежащите на училището територии. Учениците ще бъдат тествани с бързи антигенни тестове преди началото на олимпиадата.
Ученикът влиза в сградата на училището с лично предпазно средство и документ за
самоличност.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО