Oбластен кръг на олимпиадата „Знам и мога“

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици и родители,

На 26.02.2022 г. ще се проведе областен кръг на олимпиадата „Знам и мога“. Учениците – класирани за областен кръг следва  да се яват в сградата на СУ „Св. Софроний Врачански” – Пловдив, ЖР „Тракия”, бул. „Съединение” № 53.

Учениците заемат местата си в залата, в която са разпределени, най – късно до 8:30 часа на 26.02. 2022 г.

Учениците ще получат от класния си ръководител служебна бележка,  в която ще бъде посочен номера на залата, в която са разпределени. Служебната бележка ще служи като пропуск и трябва да бъде представена при влизане на участника в СУ „Св. Софроний Врачански“, гр. Пловдив.

Учениците да разпологат с химикал, цветни моливи и чертожни инструменти.

Резултатите от областният кръг на олимпиадата „Знам и мога“ ще бъдат публикувани на сайта на училището – кординатор СУ „Св. Софроний Врачански“ – Пловдив.

Олимпиадата ще се проведе при спазване на противоепидемичните  мерки.

ОТ КОМИСИЯТА ПО ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА „ЗНАМ И МОГА“