Happy Easter!

По случай Великденските празници на 19.04 г-жа М. Бечковска и г-жа З. Тенева проведоха открит урок по английски език с учениците от II б и IV б клас на тема: Happy Easter!
Учениците представиха стихотворения, песни и кратък етюд на английски език. Децата научиха интересни традиции, свързани с празнуването на Великден в англоезичните страни.
Пожелаваме Ви весели и светли празници!
Easter eggs – yellow and blue.
Easter eggs for me and you!
Easter eggs- pretty and funny!
But where is the Easter Bunny?