СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ И ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБЕСЕДВАНЕ на 29.08. и 30.08.2019г.

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ – 29.08.2019г. НАЧАЛО – 09:00ч. 1. Елена Георгиева Бижева 2. Надежда Тодорова Нинова 3. Катерина Георгиева Николова

Прочетете повече