Г Р А Ф И К
за провеждане на изпит за срочна оценка
за първи учебен срок на учебната 2022/2023 г.
на ученик от XI б клас – дневна форма на обучение

Учебен предмет; вид на изпита  Дата и час на провеждане Информационни технологии ИУЧ (РП) Писмен и практически 06.02.2023г. от 13:30 ч. каб. 21

Прочетете повече