8 март с III А клас

Учениците от III А клас проведоха тържество по случай 8 март. Записаха поздрав към
майките: стихотворение, танц, изпълнение на песен и поздрав на английски език.
Децата подготвиха всичко това в часовете по занимания по интереси в клуб „Театрални
изкуства“ с ръководител Златомира Тенева и с помощта на класния ръководител, г-жа
Николина Грудева.