28 октомври в училище

Понеделник 28 октомври е неучебен, но присъствен ден за учениците. 

На 28 октомври в училището имаше организирани различни спортни дейности за учениците.