вторник, септември 26, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Дейности

„Човек без история е като дърво без корен“ – мотото на център „История“

Учениците от IV, VII и VIII класове се обединиха около разбирането, че е необходимо да се познава добре историята на един народ. Така се изгражда чувство на принадлежност и гордост от своя род и език.
Четвъртокласници и седмокласници изготвиха съвместно презентация, посветена на патрона на училището. Взаимно надграждаха знания за Паисий Хилендарски и умения за работа с Power Point. Проведе се и забавна викторина на тема: „Народните будители“, в която участваха екипи от четвъртокласници и осмокласници. Част от задачите бяха свързани с откриване на имена на народни будители в плетеница, решаване на ребус със скрито послание, споделяне на знания за народни будители в странички от тетрадки. По-големите ученици участваха и с рецитал на стихове.

Победителите бяха наградени с почетни грамоти от директора на училището д-р Ирена Душкова.