сряда, декември 6, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Дейности

Честита Баба Марта

На 1 март учениците от 3в клас от клуб „Малките писатели“ по проект „Твоят час“ BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности“ с ръководител А. Йошкова- зарадваха децата от ЦДГ “Каменица“ за празника Баба Марта.

Третокласниците закичиха децата със саморъчно изработени мартенички. Подариха на малките си приятели мартеницата „пазителка“, запознаха ги с традициите свързани с този емоционален и почитан български обичай. Учениците разказаха „Легенда за мартеницата“, пяха песни, рецитираха стихове.