Честване на патронния празник


 

 

„Във скромна килийка, потънала в сън,

един монах тъмен, непознат и бледен

пред лампа жумеща пише наведен.“