Участие в V Работилница за педагогическо майсторство

Участие в V Работилница за педагогическо майсторство  на тема: „Технологии на преподаване за постигане на ефективен учебен процес“

На 24.03.2022 г. в НБ „Иван Вазов“ се проведе V Работилница за педагогическо майсторство на тема: „Технологии на преподаване за постигане на ефективен учебен процес“. В нея взеха участие Пенка Близнакова и Анелия Ангелова – старши учители в начален етап на СУ„Св. Паисий Хилендарски“. Те представиха своя съвместна инициатива между III „г“ и IV „г“ класове „Разкажи ми приказка…“ – книжка с авторски приказки, реализирана чрез проектно базирано обучение.