Успешно завършване на втората учебна година
на първия випуск „Приложен програмист“

На 17.04.2022 г. се проведе защита на изпитни проекти по модул
„Въведение в операционни системи и вградени системи“ на учениците от

 1. клас, обучавани в изнесен център – СУ „Св. Паисий Хилендарски“ по
  НП „Обучение за ИТ умения и кариера“.
  Представени бяха четири проекта:
   Екип 1: „Пожароизвестителна система“ – Здравко Желев, Мартин
  Петров, Камен Тодоров
   Екип 2: „Сейф“ – Петра Тилева, Мъгърдич Съкъджиян, Самуил
  Панайотов;
   Екип 3: „Охранителна система“ – Ивелин Добрев, Димитър Маринов,
  Александър Кузнецов;
   Екип 4: „Охлаждаща система“ – Детелин Радков, Викторио
  Апостолов;
  Ръководството на училището поздравява учениците и ръководителя им
  инж. Иванка Стойчева.
  С пожелание за успехи през третата, последна учебна година по
  Националната програма!

Д-р И. Душкова
Директор