УРОК С КО-ПРЕПОДАВАНЕ

Г-жа Милена Бечковска и г-жа Златомира Тенева проведоха съвместен урок с учениците от Iв и IVa клас. Урокът на тема „Как празнуват Великден децата по света“ се проведе по модела на „ко-обучението“. Този модел на педагогическо взаимодействие се осъществи между четвъртокласниците, които бяха в ролята на учители и първокласниците, които бяха в ролята на ученици, което улесни пълноценното включване и участие на децата по време на часа. Благодарение на ентусиазма на по-големите ученици, по-малките се мотивираха да учат повече по английски език и да обогатяват знанията си за празниците по света.

В края на учебния час учениците участваха заедно в играта „Egg hunt“ и поздравиха гостите с песен на английски език.