ТЪРЖЕСТВЕНО ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА СУ „СВ. П. ХИЛЕНДАРСКИ“