Състезание „С ПЛАМЪКА НА ПАИСИЙ“


 УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО
ПРИ
СУ “СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ ПЛОВДИВ
ОРГАНИЗИРА
СЪСТЕЗАНИЕ „С ПЛАМЪКА НА ПАИСИЙ“
ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV КЛАС

 

  • по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – на 14 април /събота/ от 10 часа; продължителност: 45 минути ;
  • по МАТЕМАТИKA – на 14 април /събота/ от 10 часа; продължителност: 45 минути;
  • по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА и по МАТЕМАТИКАна 14 април /събота/ от 10 часа; продължителност: 2 x 45 минути .

Таксата за всяко от състезанията е 5 лв.

В административна служба /ет.2, стая 13/ можете да подадете заявление за участие, както да заплатите и таксата за участие. Заявление можете да  изтеглите от сайта на училището до 12 април 2018г.

В случай на нежелание резултатите на ученик да бъдат оповестени публично, родителят попълва декларация по образец.

Резултатите от състезанията могат да бъдат използвани за селекция при приема в V клас, ако са подадени повече заявления от допустимия брой за паралелките.

Участниците в състезанията да бъдат в двора на училището в 9:30 ч. с лични карти.