Състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас през учебната 2021/2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

за състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас през учебната 2021/2022 г.

Скъпи четвъртокласници, уважаеми родители,
На 14 май 2022 г. (събота) от 9:00 часа в сградата на Математическа гимназия
„Академик Кирил Попов“ – Пловдив, ул. „Чемшир“ № 11 ще се проведе математическото
състезание „Математика за всеки“, съгласно Заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на
образованието и науката.

Документи за участие в състезанието се подават в срок до 17:00 часа на 10 май

2022 г. (вторник).

Документи за участие в състезанието:

 Заявление (по образец – тук) – подава се единствено от родителя/настойника/попечителя,
носещ родителска отговорност за ученика.
 Декларация за информираност и съгласие (по образец – тук)
Попълнените заявления за участие и декларация за информираност и съгласие могат да се
подават:

  • по електронен път на адрес: priem@omg.com
  • на хартиен носител всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа в
    кабинет 106, ет. I на МГ „Акад. К. Попов“ – Пловдив, ул. „Чемшир“ № 11.

Родителят получава входящ номер на заявлението за участие:
в случай, че заявлението е подадено по електронен път – на посочения имейл адрес;
в случай, че заявлението е подадено на хартиен носител – в момента на подаване;
Регламент на Математическото състезание „Математика за всеки“ за учениците от IV клас –
тук.
Повече информация може да получите на тел.: 032/643 157 и от сайта на МГ „Акад. К. Попов“