Съобщения


  1. Коледна ваканция от 23.12.2017 г. до 2.01.2018 г. вкл.
  2. Откриването на  Коледния базар ще се състои на 20.12.2017 г. (сряда) от 12:30 ч. пред входа на училището.  Базарът ще бъде отворен в малкия физкултурен салон сряда от 13:30-16:30 ч. и четвъртък от 9:00 -12:00 и 13:00 – 16:30 ч.
  3. Петък 22.12.2017 г. ще бъде неучебен ден за учениците. Провеждане на коледни тържества по график.