Участие в VIII-ма Регионална конференция на началните учители от област Пловдив „Училището – място за деца“, 06-07.04.2023 година

От 6 до 7 април  2023 година в град Хисаря се проведе VIII-мата Регионална конференция на началните учители от област Пловдив „Училището – място за деца“. Темата на конференцията беше под наслов „Педагогически практики в начален етап за повишаване учебните постижения на  учениците и резултатите от НВО IV клас“. Г-жа П. Близнакова – главен учител и г-жа А. Ангелова – старши учител в СУ“Св. Паисий Хилендарски“ споделиха своите добри практики. Темата, която представиха колегите „Проектно-базирано обучение с елементи на Дизайн мислене – фактор за повишаване постиженията на учениците“, включваше две иновативни идеи. Първата „Дневници на доброто“, включваща екипна проектна работа между 2. и 3. клас. При нея чрез предизвикателства и мисии учениците разискват теми за доброто, как да бъдат добри в клас и в ученето. Своите примери учениците илюстрират в рисунки.

          Втората идея отново включва екипна проектна работа, но този път между 3. и 4. клас е на тема  „Разкажи ми приказка…“. В нея учениците се предизвикват чрез писма да разкажат свои приказки по зададени любими герои, които да завършват с щастлив край. Крайният резултат – книжка с вълшебни истории, които ученици, родители и учители  четат с интерес и вълнение.

          В обратна връзка родители и учители споделят положителната промяна, която са открили у учениците.