Съобщение за I клас

Уважаеми родители на първокласници,

информация за  паралелката, в която е записан ученик в I клас ще получите на електронната поща, посочена в заявлението за прием в I клас.